FORGOT YOUR DETAILS?

UNIT UBAH SYARAT

OBJEKTIF

Melaksanakan dasar-dasar dan perundangan Kerajaan yang berkaitan permohonan.

Memastikan setiap aktiviti unit dilaksanakan mengikut prosedur dan undang-undang ditetapkan.

Memastikan projek-projek perumahan yang dibangunkan di kawasan yang strategik dan dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat.

Meningkatkan penggunaan tanah yang optima supaya aktiviti pembangunan perumahan dibangunkan dengan sistematik.

No. Telefon Unit Ubah Syarat

04-702 7957, 04-702 7958

PIAGAM PELANGGAN

01

60 Hari Bekerja

Menerima dan memproses permohonan Ubah Jenis Kegunaan Tanah untuk di hantar ke Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah
02

60 Hari Bekerja

Menerima dan memproses permohonan Penyerahan dan Pemberimilikan Semula Tanah untuk di hantar ke Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah.
03

60 Hari Bekerja

Menerima dan memproses permohonan Pecah Bahagian, Pecah Sempadan, Cantuman, Serah Semua Bahagian dan Serah Sebahagian Tanah
04

120 Hari Bekerja

Menerima dan memproses permohonan Pindah Milik Tanah Ladang dan Rujuk Permohonan ke Jabatan Tanah Daerah, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Jabatan Tenaga Kerja dan Jabatan Pertanian Untuk Minta Komen dan Laporan Tanah
05

90 Hari Bekerja

Menerima dan memproses Tukar Ganti Plot Kuota Melayu ke Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah
06

7 Hari Bekerja

Menerima dan memproses Keputusan Exco daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah untuk makluman pemohon.
07

60 Hari Bekerja

Menerima dan Memproses Permohonan Pecahan Sempadan, pecahan bahagian,Cantuman,Serah Semua Bahagian dan Serah Bahagian Tanah yang keluasan 100 Ekar untuk diangkat dalam Mesyuarat Exco
08

30 hari Bekerja

Menerima dan Memproses Pewartaan Kawasan Lapang di bawah seksyen 62 KTN 1965dalam Taman Perumahan
09

30 Hari Bekerja

Menerima dan Memproses Permohonan untuk diangkat dalam Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Kes-kes Rayuan berkaitan Pembangunan Tanah
10

45 Hari Bekerja

Menerima dan memproses permohonan dalam sistem i-UJKT
TOP