FORGOT YOUR DETAILS?

UNIT UBAH SYARAT

OBJEKTIF

Melaksanakan dasar-dasar dan perundangan Kerajaan yang berkaitan permohonan.

Memastikan setiap aktiviti unit dilaksanakan mengikut prosedur dan undang-undang ditetapkan.

Memastikan projek-projek perumahan yang dibangunkan di kawasan yang strategik dan dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat.

Meningkatkan penggunaan tanah yang optima supaya aktiviti pembangunan perumahan dibangunkan dengan sistematik.

No. Telefon Unit Ubah Syarat

04-702 7957, 04-702 7958

PIAGAM PELANGGAN

01

60 Hari Bekerja

Memproses permohonan yang berkaitan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri
02

30 Hari Bekerja

Memproses permohonan yang berkaitan kelulusan Pengarah Tanah Dan Galian
03

90 Hari Bekerja

Menerima dan memproses permohonan pindahmilik serta pembangunan tanah yang memerlukan kelulusan Lembaga Tanah Ladang
04

7 Hari Bekerja

Menerima dan memproses Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan untuk makluman pemohon.
05

14 Hari Bekerja

Menerima dan memproses Perwartaan Perizaban Tanah di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara (tapak-tapak yang diserah kepada Kerajaan berkaitan kelulusan pemajuan tanah).
06

30 Hari Bekerja

Menerima dan memproses permohonan rayuan/pindaan semula keputusan Pihak Berkuasa Negeri
TOP