FORGOT YOUR DETAILS?

UNIT PENGUATKUASAAN

OBJEKTIF

Memantau dan memastikan operasi kuari bahan batuan mengikut undang-undang yang ditetapkan.

Meminimakan aktiviti pelanggaran syarat kegunaan tanah.

Memantau dan mengambil tindakan ke atas pencerobohan tanah.

Memantau dan memastikan undang-undang di dalam Kanun Tanah Negara dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat.

Meningkatkan kutipan royalti bahan batuan.

FUNGSI

Menjalankan tugas-tugas pemantauan bahan batuan di seluruh negeri Kedah.

Melaksanakan tindakan penguatkuasaan bahan batuan secara ‘Ad-hoc’.

Menjalankan tindakan penguatkuasaan terhadap pencerobohan tanah kerajaan.

Menyediakan laporan aduan-aduan awam.

Menjalankan proses siasatan yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang.

Menyediakan kertas siasatan untuk tujuan pendakwaan terhadap kesalahan-kesalahan di bawah Seksyen 425 dan 426 Kanun Tanah Negara.

PIAGAM PELANGGAN

01
Memberi perkhidmatan yang cepat, tepat dan berkesan sentiasa bersedia untuk memberi layanan mesra, adil dan tanpa prasangka.
TOP