FORGOT YOUR DETAILS?

ptg-kedah1 PERKHIDMATAN

UNIT PENDAFTARAN

SENARAI SEMAK 

1. Pindah Milik Tanah/Pajakan (Borang 14A)/ Gadaian (Borang 16A) :-

a) Lampiran A (Umum)
b) Lampiran A1 (Individu)
c) Lampiran A2 (Syarikat)
d) Lampiran A3 (Pertubuhan/Badan)

2. Pajakan Tanah (15A)/Pajakan Kecil (15B) :-

a) Lampiran B (Umum)
b) Lampiran B1 (Individu)
c) Lampiran B2 (Syarikat)
d) Lampiran B3 (Pertubuhan/Badan)

3. Penyerahan Balik Pajakan (15C)/ Pembatalan Pajakan (18A):-
a) Lampiran C (Umum)

SSEMAK10 SSEMAK9
SSEMAK8
SSEMAK7
SSEMAK6
SSEMAK5
SSEMAK4
SSEMAK3
SSEMAK2
SSEMAK1

 

TOP