FORGOT YOUR DETAILS?

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) & KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO)

PUAN ZULFATUL HUSNA BINTI ZAKARIA

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) BAGI PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI KEDAH

BCK.

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;

  • Menentukan keperluan keselamatan ICT
  • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan
  • Dasar Keselamatan ICT PTG Kedah serta pengurusan risiko dan pengauditan
  • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT PTG Kedah
TOP
advanced-floating-content-close-btn