FORGOT YOUR DETAILS?

UNIT PENDAFTARAN

OBJEKTIF

Memastikan Urusan Pendaftaran Hakmilik, Urusniaga Dan Bukan Urusniaga Dilakukan Secara Telus, Cekap Dan Berkualiti Bagi Memenuhi Keperluan Pelanggan.

NO. TELEFON UNIT PENDAFTARAN:

04-702  7995, 04-702 7990

FUNGSI

Mendaftar urusan urusniaga (melepaskan gadaian, pindahmilik, gadaian, tenansi, ismen dan lain-lain) dan bukan urusniaga (kaveat, perintah larangan, tukar nama, perletakhakkan mahkamah dan lain-lain).

Memproses pendaftaran hakmilik.

Pendaftaran pembetulan hakmilik.

Penukaran hakmilik sementara kepada hakmilik tetap (QTFT).

Memproses urusan hakmilik hilang/rosak.

Pendaftaran permohonan urusan pembangunan.

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN PENDAFTARAN PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI KEDAH

01
Sentiasa berusaha untuk Memberi Perkhidmatan Yang Cepat, Tepat dan Berkesan
02
Sentiasa Berusaha Untuk Memberi Layanan Yang Mesra, adil dan tanpa Prasangka

SEKSYEN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA

1 Hari

Kaunter Laluan Segera

14 Hari

Kaunter Laluan Biasa

SEKSYEN PENDAFTARAN HAKMILIK

01

14 - 30 Hari Bekerja

Surat Hakmilik Sementara:-
  • Tanah Pemilikan (Tanah Kerajaan)
  • Cantuman
  • Serah dan Benar Balik
  • Pecahan
  • Pecah Seluruh Tanah
02

3 - 6 Bulan

  • Pengambilan
  • Geran Hilang / Rosak
TOP