FORGOT YOUR DETAILS?

UNIT STRATA

OBJEKTIF

Pelaksanaan Norma masa 100 hari yang dicadangkan oleh JKPTG tercapai

Menjadikan Pelanggan menepati Kualiti, Masa Dan Komitmen yang jitu

Memperkenalkan Sistem yang dapat meyakinkan pelanggan

Memastikan Pengurusan, Perkhidmatan dan Mutu Kerja Bersistematik, berkesan dan peka kepada perubahan

PIAGAM PELANGGAN

01

10 HARI

Permohonan Sifus sehingga kelulusan.
 • Semakan dokumen dan penyediaan fail. (1 HARI)
 • Penyediaan laporan tanah (2 HARI)
 • Pertimbangan untuk kelulusan. (5 HARI)
 • Pemakluman kelulusan Sifus (1 HARI)
02

30 HARI

Permohonan Pecah Bahagi Bangunan di bawah Seksyen 9, Akta Hakmilik Strata 1985 Pindaan 2013 [Akta A1450] sehingga kelulusan.
 • Semakan dokumen dan penyediaan fail. (2 HARI)
 • Penyediaan laporan tanah.(28 HARI)
 • Pertimbangan untuk kelulusan.(14 HARI)
 • Pemakluman kelulusan Pecah Bahagi.
03

30 HARI

Permohonan Permit Penggunaan Ruang Udara sehingga kelulusan.
 • Semakan dokumen dan penyediaan fail. (2 HARI)
 • Pertimbangan untuk kelulusan.(28 HARI)
 • Pemakluman kelulusan Permit Ruang Udara. (14 HARI)
TOP
advanced-floating-content-close-btn      
toto100