FORGOT YOUR DETAILS?

UNIT STRATA

OBJEKTIF

Pelaksanaan Norma masa 100 hari yang dicadangkan oleh JKPTG tercapai

Menjadikan Pelanggan menepati Kualiti, Masa Dan Komitmen yang jitu

Memperkenalkan Sistem yang dapat meyakinkan pelanggan

Memastikan Pengurusan, Perkhidmatan dan Mutu Kerja Bersistematik, berkesan dan peka kepada perubahan

PIAGAM PELANGGAN

01
Memberikan layanan yang mesra, adil dan cepat kepada semua pelanggan
02
Mewujudkan hubungan harmoni melalui jaringan dan perkongsian maklumat dengan pihak-pihak berkepentingan
03
Menyediakan prasarana kerja yang lebih mesra dan produktif dalam usaha mewujudkan kakitangan yang cemerlang
04
Memproses permohonan dan pendaftaran Hakmilik Strata dalam tempoh 100 hari seperti yang dicadangkan oleh JKPTG
TOP