FORGOT YOUR DETAILS?

UNIT GALIAN

OBJEKTIF

SEKSYEN GALIAN (G)

Memproses permohonan galian berdasarkan peruntukan di bawah Enakmen Mineral (Kedah) 2004, Peraturan-peraturan Mineral (Kedah) 2007, Kanun Tanah Negara (KTN), Pekeliling-pekeliling Pengarah Tanah dan Galian (PTG), lain-lain undang-undang dan Dasar Kerajaan yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri serta mengeluarkan teneman mineral setelah diluluskan.

SEKSYEN BAHAN BATUAN (N)

Memproses permohonan bahan batuan berdasarkan peruntukan di bawah Kanun Tanah Negara (KTN), Pekeliling-pekeliling Pengarah Tanah dan Galian (PTG), lain-lain undang-undang dan Dasar Kerajaan yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri.

FUNGSI

SEKSYEN GALIAN

  • Memproses Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya.
  • Memproses permohonan Lesen Mencarigali / Penjelajahan / Pajakan Melombong.
  • Menyemak dan membuat tuntutan bayaran royalti galian mengikut Peraturan-peraturan Mineral (Kedah) 2007.
  • Membuat pemantauan berkala terhadap lombong-lombong Galian yang diberikan kelulusan.

PIAGAM PELANGGAN

01
Sentiasa memastikan perkhidmatan dapat diberikan dengan cepat, tepat dan berkesan selaras dengan peruntukan Enakmen Mineral (Kedah) 2004, Peraturan-peraturan Mineral (Kedah) 2007, Kanun Tanah Negara (KTN), Pekeliling-pekeliling Pengarah Tanah dan Galian (PTG), lain-lain undang-undang dan Dasar Kerajaan yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri.
02
Sentiasa memberi layanan yang mesra, baik, profesional melalui dasar yang pragmatik kepada pelanggan-pelanggan.
TOP