FORGOT YOUR DETAILS?

VISI, MISI & MOTO

VISI

MENJADIKAN PENTADBIRAN TANAH NEGERI KEDAH SEBAGAI SEBUAH JABATAN YANG CEKAP DAN UNGGUL DI MALAYSIA

MISI

MENGURUS DAN MENTADBIR PEMBANGUNAN TANAH SERTA MENINGKATKAN HASIL SECARA OPTIMUM BERLANDASKAN TADBIR URUS TERBAIK, SISTEM PENYAMPAIAN YANG CEKAP BERTERASKAN INTEGRITI DAN AKAUNTABILITI, DEMI KESEJAHTERAAN RAKYAT

MOTO

HASIL UNTUK PEMBANGUNAN

TOP
advanced-floating-content-close-btn      
toto100