FORGOT YOUR DETAILS?

OBJEKTIF

Mewujud dan melaksanakan satu sistem pentadbiran tanah yang cekap dan berkesan.

Merancang pelupusan tanah dan memastikan kegunaan tanah yang optima untuk pembangunan negeri.

Mewujudkan penguatkuasaan undang-undang tanah yang cekap dan berkesan.

Membantu mewujudkan dasar tanah yang lebih adil dan dinamik agar menguntungkan dan memberi kesejahteraan serta kesempurnaan kepada rakyat selaras dengan dasar-dasar kerajaan negeri.

TOP
advanced-floating-content-close-btn      
toto100