FORGOT YOUR DETAILS?

SISTEM & APLIKASI

Memudahkan urusan pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga, pendaftaran hakmilik, nota dan carian hakmilik

Memudahkan urusan kutipan hasil tanah Negeri Kedah

Meningkatkan keselamatan sistem SPTB dengan mengimbas dan merekod cap jari pengguna sistem, pemohon dan wakilnya agar urusan pentadbiran tanah terjamin selamat.

Mempercepatkan proses kebenaran pindahmilik dan gadaian tanah dengan menggunakan kemudahan ICT secara bersepadu

Memproses permohonan pengambilan balik tanah (Borang E,F,I,J,K,L,N) dan Modul perbicaraan, pembayaran pampasan tanah (Borang G dan H)

Mempercepatkan dan mempermudahkan proses permohonan pelupusan tanah

Memberi kemudahan kepada pembayar cukai membuat pembayaran cukai tanah di dalam talian.

Mengurus dan mengawal Lot Kuota Melayu

Mengurus permohonan dan pendaftaran hakmilik strata, pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga serta carian hakmilik strata

Memudahkan proses charting dan membuat penandaan yang tepat untuk semua urusan tanah

Melaporkan Prestasi kutipan hasil tanah dapat dipaparkan secara real time setelah terimaan dibuat

Pelaporan Prestasi SO (Unit Teknikal) kepada Pengurusan Tertinggi PTG

TOP