FORGOT YOUR DETAILS?

KADAR & BAYARAN PENDAFTARAN

Kadar Bayaran Bagi Urusniaga dan Bukan Urusniaga

Senarai Kadar bayaran pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga – menurut Seksyen 101 Kanun Tanah Negara mulai 1 Januari 2016 sebagaimana Warta Kerajaan No.P.U MMK NO.6( .6(F)230/2015 bertarikh 29 Julai 2015.

Carian

Bayaran Permohonan Kebenaran Pindah Milik Tanah Yang Mempunyai Sekatan Kepentingan

TOP
advanced-floating-content-close-btn      
toto100